S. 1-98 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen
Bert Anciaux    Jan Loones    Chris Vandenbroeke   

integratie van migranten
vrijheid van het handelsverkeer
zelfstandig winkelbedrijf
toegang tot het beroepsleven
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-98/1 1-98/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/9/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/9/1995   Indiening voorstel Doc. 1-98/1 1-98/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/10/1995   Verzending naar commissie
20/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): MichŤle Bribosia-Picard
20/11/1996   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/11/1996

Kruispuntbank van de wetgeving