S. 1-906 Dossierfiche K. 49-1691

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Fred Erdman    Ludwig Caluwť    Hugo Coveliers    Jan Loones    Eddy Boutmans   

gemeente
administratief toezicht
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
verdeling van de bevoegdheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-906/1 1-906/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 12/3/1998
1-906/2 1-906/2 (PDF) Advies van de Raad van State 19/6/1998
1-906/3 1-906/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/7/1998
1-906/4 1-906/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/7/1998
K. 49-1691/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/1998
K. 49-1691/2 Verslag namens de commissie 9/2/1999
K. 49-1691/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-906/1 1-906/1 (PDF)
19/3/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
19/3/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
8/4/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Binnen een termijn van 1 maand
19/6/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-906/2 1-906/2 (PDF)
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
19/3/1998   Verzending naar commissie
23/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
23/3/1998   Bespreking
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   Bespreking
30/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-2/o1)
30/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-906/4 1-906/4 (PDF)
7/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-906/3 1-906/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1691/1
9/2/1999   Bespreking
10/2/1999   Verdaging van de bespreking
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 1691, p. 11121-11124
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o4)
Handelingen nr 315, p. 11165-11166
Doc. K. 49-1691/3
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1691/3
19/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/1999   Bekendmaking (10661)
24/2/2000   Erratum (5615)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/3/1998, 30/6/1998, 7/7/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 9/2/1999, 24/2/1999, 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/1999 31/3/1999 , blz 10661
Errata
Op 24/2/2000 , blz 5615

Kruispuntbank van de wetgeving