S. 1-869 Dossierfiche K. 49-1282

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 april 1995 met betrekking tot de commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden
Regering J.-L. Dehaene II  

inkomstenbelasting
belastingovereenkomst
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1282/1 Wetsontwerp 13/11/1997
K. 49-1282/2 Verslag namens de commissie 29/1/1998
K. 49-1282/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/2/1998
1-869/1 1-869/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 6/2/1998
1-869/2 1-869/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/1998
1-869/3 1-869/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/4/1998
1-869/4 1-869/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
13/11/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1282/1
4/2/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 219, p. 7828-7829)
5/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o3)
(Handelingen nr. 220, p. 7869)
Doc. K. 49-1282/3
5/2/1998   Aanneming zonder amendering
6/2/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-869/1 1-869/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
25/2/1998   Uitoefening evocatierecht
25/2/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1998   Algemene bespreking Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
30/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
Doc. 1-869/4 1-869/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/2/1998   Verzending naar commissie
18/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
18/3/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
18/3/1998   Bespreking
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
1/4/1998   Beslissing schriftelijk verslag
21/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-869/3 1-869/3 (PDF)
21/4/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van de h. Johan Weyts is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-869/2 1-869/2 (PDF)
30/4/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/1998   Bekendmaking (23988)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 4/2/1998, 5/2/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/3/1998, 1/4/1998, 21/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 7/2/1998 15 2/3/1998
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin 144 Commissie voor de FinanciŽn
Onderzoekstermijn (S1) 2/3/1998 60 18/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/1998 24/7/1998, blz 23988