S. 1-821 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds
Francy Van der Wildt    Jan Loones    Fred Erdman    Nadia Merchiers   

reclame
tabak
nicotineverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-821/1 1-821/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/12/1997
1-821/2 1-821/2 (PDF) Advies uitgebracht namens de commissie 19/12/1997
1-821/3 1-821/3 (PDF) Advies van de Raad van State 25/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
16/12/1997   Indiening voorstel Doc. 1-821/1 1-821/1 (PDF)
18/12/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
18/12/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/1/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
25/2/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-821/3 1-821/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
13/1/1998   Bespreking
13/1/1998   Commissie wenst extern advies: Raad van State
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Bespreking
9/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/11/1998   Intrekking wetsvoorstel
Het wetsvoorstel zal door zijn indieners worden ingetrokken.
3/2/1999   Einde behandeling
18/12/1997   Verzending naar commissie voor advies
19/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/12/1997   Aanwijzing rapporteur : Jean-Marie Happart.
19/12/1997   Bespreking
19/12/1997   Uitbrengen advies
De commissie heeft een advies uitgebracht.- Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.
Doc. 1-821/2 1-821/2 (PDF)
3/2/1999   Zonder voorwerp
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Ingetrokken 3/2/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/1/1998, 20/10/1998, 22/10/1998
Commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling voor advies beŽindigd 19/12/1997