S. 1-214 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het vredesakkoord voor BosniŽ-Herzegowina
Bert Anciaux   

handhaving van de vrede
BosniŽ-Herzegovina
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-214/1 1-214/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/12/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
21/12/1995   Indiening voorstel Doc. 1-214/1 1-214/1 (PDF)
21/12/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
21/12/1995   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving