S. 1-16 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren
Patrick Hostekint    Eric Pinoie   

democratisering
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-16/1 1-16/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/1996
1-16/2 1-16/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1995   Indiening voorstel Doc. 1-16/1 1-16/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
20/2/1997   Algemene bespreking Hand. 1-93 Hand. 1-93 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
14/9/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/9/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Fons Vergote
26/9/1995   Inschrijving op agenda commissie
AM
26/9/1995   Bespreking
26/9/1995   Inschrijving op agenda commissie
PM
26/9/1995   Hoorzitting
met vertegenwoordgigers van de Vereniging van de Vlaamse Provincies v.z.w. en met de "Association francophone des provinces asbl"
26/9/1995   Gedachtewisseling
17/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
17/10/1995   Uitgesteld
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Bespreking
17/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
17/1/1996   Bespreking
23/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
23/1/1996   Bespreking
23/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
23/1/1996   Bespreking
23/1/1996   Regeling der werkzaamheden
25/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
25/1/1996   Regeling der werkzaamheden
6/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/2/1997   Einde behandeling
20/2/1997   Zonder voorwerp
Door aanneming van 1-236
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 20/2/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/9/1995, 26/9/1995, 12/12/1995, 17/1/1996, 23/1/1996, 25/1/1996

Kruispuntbank van de wetgeving