S. 1-1216 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestigingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen
Robert Hotyat    Guy Moens    Jacques D'Hooghe    Magdeleine Willame-Boonen   

grondbelasting
sociale woning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1216/1 1-1216/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/12/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1216/1 1-1216/1 (PDF)
14/1/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
14/1/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
19/1/1999   Inleidende uiteenzetting
Indiener van het wetsvoorstel.
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Uitgesteld
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Niet behandeld
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Uitgesteld.
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/1/1999, 11/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving