S. 1-1205 Dossierfiche K. 49-1748

Wetsontwerp betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet
Regering J.-L. Dehaene II  

kredietinstelling
privatisering
aandeel
delegatie van bevoegdheid
Federale Participatiemaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1748/1 Wetsontwerp 1/10/1998
K. 49-1748/2 Verslag namens de commissie 4/12/1998
K. 49-1748/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/1998
1-1205/1 1-1205/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/1998
1-1205/2 1-1205/2 (PDF) Amendement 12/1/1999
1-1205/3 1-1205/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/1/1999
1-1205/4 1-1205/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/1/1999
1-1205/5 1-1205/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 21/1/1999
K. 49-1748/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 22/1/1999
K. 49-1748/5 Amendementen 23/2/1999
K. 49-1748/6 Verslag namens de commissie 4/3/1999
K. 49-1748/7 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/1999
K. 49-1748/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-1205/6 1-1205/6 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 12/3/1999
1-1205/7 1-1205/7 (PDF) Amendementen 17/3/1999
1-1205/8 1-1205/8 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/1999
1-1205/9 1-1205/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/3/1999
1-1205/10 1-1205/10 (PDF) Verstrijken van de onderzoekstermijn 30/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/10/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1748/1
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10611
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o41)
Handelingen nr 296, p. 10631
Doc. K. 49-1748/3
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
29/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/36 1-82/36 (PDF)
29/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/36 1-82/36 (PDF)
18/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1205/1 1-1205/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
7/1/1999   Uitoefening evocatierecht
7/1/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
20/1/1999   Algemene bespreking Hand. 1-238 Hand. 1-238 (PDF)
21/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+51/-0/o10) Hand. 1-239 Hand. 1-239 (PDF)
Doc. 1-1205/5 1-1205/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/1/1999   Verzending naar commissie
12/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
12/1/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
12/1/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1205/2 1-1205/2 (PDF)
12/1/1999   Bespreking
12/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
12/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1205/4 1-1205/4 (PDF)
19/1/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1205/3 1-1205/3 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
21/1/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1748/4
9/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 319, p. 11257-11258
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+93/-19/o24)
Handelingen nr 321, p. 11351
Doc. K. 49-1748/8
11/3/1999   Aanneming na amendering
  [S4] Tweede behandeling door Senaat
12/3/1999   Overzending aan Senaat
12/3/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Herverzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/3/1999   Verzending naar commissie
17/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
17/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1205/7 1-1205/7 (PDF)
17/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1205/7 1-1205/7 (PDF)
17/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o0)
17/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1205/9 1-1205/9 (PDF)
23/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1205/8 1-1205/8 (PDF)
25/3/1999   Herverzending naar commissie
11/9/1999   Einde behandeling
30/3/1999   Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S2) Doc. 1-1205/10 1-1205/10 (PDF)
30/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/1999   Bekendmaking (18188-18189)
11/9/1999   Erratum (34104-34105)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 20/1/1999, 21/1/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/1/1999, 19/1/1999
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 9/3/1999, 11/3/1999
[S4] Tweede behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 25/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/3/1999, 23/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/1/1999 5 8/1/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 187
Onderzoekstermijn (S1) 8/1/1999 15 22/1/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 13/3/1999 15 29/3/1999
Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S2) Onderzoekstermijn (S2) 13/3/1999 0 29/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/4/1999 22/5/1999, blz 18188-18189
Errata
Op 11/9/1999, blz 34104-34105