S. 1-1122 Dossierfiche K. 49-1742

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers
Regering J.-L. Dehaene II  

stemrecht
landelijke verkiezing
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1742/1 Wetsontwerp 29/9/1998
K. 49-1742/2 Amendementen 1/10/1998
K. 49-1742/3 Verslag namens de commissie 15/10/1998
K. 49-1742/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/10/1998
K. 49-1742/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/10/1998
1-1122/1 1-1122/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/10/1998
1-1122/2 1-1122/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/1998
1-1122/3 1-1122/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/11/1998
1-1122/4 1-1122/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
2/10/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1742/1
21/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 272, p. 9713-9721)
22/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 274, p. 9816-9817)
22/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+106/-5/o30)
(Handelingen nr. 274, p. 9817)
Doc. K. 49-1742/5
22/10/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
23/10/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1122/1 1-1122/1 (PDF)
23/10/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
26/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
1/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-225 Hand. 1-225 (PDF)
1/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-225 Hand. 1-225 (PDF)
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o17) Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
23/10/1998   Verzending naar commissie
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius, Jean-FranÁois Istasse
17/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
17/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1122/3 1-1122/3 (PDF)
24/11/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1122/2 1-1122/2 (PDF)
3/12/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
2/1/1999   Bekendmaking (42063-42068)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/10/1998, 22/10/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/12/1998, 3/12/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/11/1998, 24/11/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/12/1998 2/1/1999, blz 42063-42068