Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 30/4/1997 - 6/12/1997

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Rapporteur

Leden

lid met raadgevende stem