Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Kamer

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 3/6/2021 - 23/5/2022

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers