Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsHuidige samenstelling

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers