Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 21/5/2021 - 23/5/2022

Voorzitter

Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers

Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Kamer

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers