Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 14/10/2014 - 23/5/2019

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden