Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 25/7/2014 - 23/5/2019

Voorzitter

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement

Leden

Lid met raadgevende stem

Plaatsvervangers