Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 30/1/2014 - 28/4/2014

Leden

Leden zonder stemrecht

Plaatsvervangers

Plaatsvervangers zonder stemrecht