Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 13/10/2010 - 28/4/2014

Voorzitter

Leden