Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 9/10/2007 - 7/5/2010

Voorzitter

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement

Leden

Plaatsvervangers