Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 1/8/2003 - 2/5/2007

Voorzitter

Ondervoorzitter

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers