Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 1/8/2003 - 2/5/2007

Voorzitter

Leden