commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletins



Lidmaatschappen in de periode 18/7/2003 - 2/5/2007

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers