Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 12/7/1995 - 5/5/1999

Voorzitter

Leden