subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 14/11/2000 - 10/4/2003

Voorzitter

Ondervoorzitter

Leden

Leden zonder stemrecht