Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 12/7/1995 - 5/5/1999

Voorzitter

Leden

Plaatsvervangers