commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 15/7/1999 - 10/4/2003

Voorzitter

Leden