verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 14/10/1999 - 10/4/2003

Justitie

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers

Sociale Aangelegenheden

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers