commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 15/7/1999 - 10/4/2003

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers