Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 12/7/1995 - 5/5/1999

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat

Leden

Plaatsvervangers

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer

Leden

Plaatsvervangers