Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 15/10/1992 - 12/4/1995

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers