Commissie voor de Justitie

Dossiers in behandeling

Behandelde dossiers

Vergaderingen: agenda's en bulletinsLidmaatschappen in de periode 16/1/1992 - 12/4/1995

Voorzitter

Eerste Ondervoorzitter

Tweede Ondervoorzitter

Leden

Plaatsvervangers