Vraag om uitleg nr. 5-570

5-570 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  de samenstelling van de beleidscel Mobiliteit
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-599