Vraag om uitleg nr. 5-4708

5-4708 Jacques Brotchi (MR) 29/1/2014
  Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11065