Vraag om uitleg nr. 5-388

5-388 François Bellot (MR) 27/1/2011
  de rondzendbrief inzake de toepassing van de wapenwet en de voorwaarden voor de organisatie van beurzen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1502