Vraag om uitleg nr. 5-3462

5-3462 Cindy Franssen (CD&V) 23/4/2013
  de BTW-regeling voor de voedselbanken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9169