Vraag om uitleg nr. 5-3347

5-3347 Cindy Franssen (CD&V) 21/3/2013
  de toepassing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de dienstencheques
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8943