Vraag om uitleg nr. 5-2653

5-2653 Jacques Brotchi (MR) 8/11/2012
  de bevallingen in instellingen buiten het ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7354