Vraag om uitleg nr. 5-2008

5-2008 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 29/2/2012
  de inperking van de vrije meningsuiting in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6130