Vraag om uitleg nr. 4-477

4-477 Philippe Monfils (MR) 9/10/2008
  het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot wapenbezit
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1894