Vraag om uitleg nr. 4-1171

4-1171 Ann Somers (Open Vld) 10/11/2009
  het voornemen om een wet ter bestrijding van seksisme in te voeren
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5082