Schriftelijke vragen van 3-825 tot 3-825

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-825 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Provinciale verkeerseenheden - Samenvoeging.
  Verzending vraag 16/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-209