Schriftelijke vragen van 3-7917 tot 3-7917

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7917 Collas Berni (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 12 juni 2006 die het bedienen van automatische externe defibrillatoren toelaat - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2305