Schriftelijke vragen van 3-6731 tot 3-6731

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6731 Collas Berni (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorwegen - Tracé van lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (Büllingen) - Bestemming.
  Verzending vraag 23/1/2007
  Antwoord 24/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2057