Schriftelijke vragen van 3-5471 tot 3-5471

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5471 Pehlivan Fatma (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Financiering.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-1173