Schriftelijke vragen van 3-4450 tot 3-4450

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4450 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicalisering - Actieplan.
  Verzending vraag 24/2/2006
  Antwoord 24/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1381