Schriftelijke vragen van 3-3005 tot 3-3005

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3005 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kunstwerken in bezit van de federale overheid - Bruikleen en bewaargeving - Actualisatie van de wet- en regelgeving.
  Verzending vraag 14/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-976