Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8974

van Ludo Sannen (sp.a) d.d. 8 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Kunstveilingen - Openbare verkoop van kunstwerken - KopieŽn - Wettelijkheid - Maatregelen

veiling
kunstvoorwerp
namaak
bescherming van de consument
handel in kunstvoorwerpen

Chronologie

8/5/2013Verzending vraag
31/5/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8974 d.d. 8 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Limburg vonden in het weekend van 27 en 28 april 2013 kunstveilingen plaats waarbij een enorm groot aantal topwerken openbaar te koop werd aangeboden. Wellicht gaat het daarbij om kopieŽn van kunstwerken (zie Het Belang van Limburg, 27 april 2013, p. 14).

Artikels 65 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming zijn niet van toepassing op de openbare verkoop van kunstvoorwerpen.

De beroepsvereniging, de Koninklijke Belgisch-Luxemburgse Kamer van Veilingzalen, zou de firma's wel kunnen schrappen van de officiŽle lijst.

1) Zijn de genoemde kunstveilingen aanvaardbaar?

2) Zijn de genoemde kunstveilingen in strijd met de wet?

3) Welke maatregelen dienen genomen te worden?

Antwoord ontvangen op 31 mei 2013 :

1) – 2) Openbare verkopen van kunstwerken zijn inderdaad uitgesloten van het toepassingsgebied van de specifieke regels betreffende de openbare verkopen bedoeld in de artikelen 65 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC). Ze zijn daarom echter niet uitgesloten van de andere bepalingen van de WMPC zoals de bepalingen die betrekking hebben op de informatie van de consument en op de oneerlijke handelspraktijken.

Wanneer ondernemingen kunstwerken die kopieën blijken te zijn, openbaar te koop aanbieden en ze deze werken niet als dusdanig voorstellen, begaan zij een overtreding op de bepalingen van de WMPC met betrekking tot de informatie van de consument (artikel 4 WMPC) en de misleidende handelspraktijken (artikelen 88 en volgende WMPC). Deze overtredingen kunnen strafrechtelijk bestraft worden. Naast de overtredingen op deze wetgeving maken deze ondernemingen zich ook schuldig aan valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken in de zin van ons strafrecht.

3) In dergelijke situaties moet ongetwijfeld klacht worden neergelegd bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en bij het Parket.