Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7529

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 11 december 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinstakingen - Aantallen - Verhouding werkwilligen en stakers - Infrabel - Verlofdagen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
staking
officiŽle statistiek

Chronologie

11/12/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-7529 d.d. 11 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2012 kende de NMBS-groep een aantal aangekondigde treinstakingen, maar ook een reeks wilde acties.

Hieromtrent volgende vragen:

1) Hoeveel aangekondigde stakingen, die ook effectief plaatsvonden, telde de NMBS-groep in 2012 (stakingen waarbij de actie 10 dagen vooraf werd aangekondigd en met stakersbescherming)?

2) Hoeveel wilde stakingen of onaangekondigde acties, waarbij de bediening minstens een half uur in het gedrang kwam, telde de NMBS-groep in 2012?

3) Wat was de verhouding tussen het aantal werkwilligen en het aantal stakers bij de aangekondigde stakingen? Graag opgesplitst per aangekondigde stakingsdag in 2012 en naar taalaanhorigheid.

4) Hoeveel en welke aangekondigde stakingen gingen enkel uit van de NMBS of van Infrabel? Werden deze stakingen steeds gezamenlijk door de NMBS-groep aangekondigd?

5) Hoeveel personeelsleden hebben naar aanleiding van de aangekondigde stakingen een dag verlof genomen? Graag opgesplitst per aangekondigde stakingsdag 2012 en naar taalaanhorigheid.