Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1696

van Alain Courtois (MR) d.d. 7 maart 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Federale politie - Optreden - Gebouwen voor erediensten - Gemeentehuizen

politie
arrestatie
religieuze instelling
protestantisme

Chronologie

7/3/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-1696 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Tijdens recente ontmoetingen met Brusselse evangelische predikanten zouden die laatsten zich erover beklaagd hebben dat de politie in hun kerken zelf optreedt om sommige gelovigen te onderscheppen of aan te houden.

De predikanten zijn geschokt door dergelijke acties tijdens de eredienst en vragen dat er vůůr of na de plechtigheid wordt ingegrepen.

Sommige Brusselse schepenen van de burgerlijke stand formuleren dezelfde eisen en vragen dat de politieagenten buiten de trouwzaal blijven tot na de plechtigheid.

In het algemeen is het de traditie en de gewoonte dat de ordediensten buiten de katholieke kerken, de moskeeŽn en de synagogen wachten...Waarom zou hetzelfde niet gelden voor de protestants-evangelische kerken?

Welke instructies heeft de politie gekregen inzake hun optreden in gebouwen voor erediensten of in gemeentehuizen?