Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7363

van Lieve Van Ermen (LDD) d.d. 26 maart 2010

aan de minister van Justitie

BelgiŽ - Lokale politie - Drugshonden - Aantallen

gemeentepolitie
drugverslaving
verdovend middel
huisdier

Chronologie

26/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 )
15/4/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7364

Vraag nr. 4-7363 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zweden telt 220 drugshonden voor ongeveer 9 miljoen inwoners. Die drugshonden worden op zeer regelmatige basis ingezet bij drugsbestrijding in het Scandinavische land. De federale politie beschikt momenteel over achttien drugshondenteams.

1. Hoeveel drugshondenteams tellen de 196 zones van de lokale politie van BelgiŽ?

2. Welke zones beschikken over die drugshondenteams en hoeveel zijn er per zone?

3. Op basis van welke criteria kan een zone beschikken over een drugshondenteam?

4. Wat zijn de kosten voor de opleiding van dergelijke honden?

5. Waar en wanneer worden de drugshondenteams van de lokale politie ingezet?

6. Zijn de opleidingen van de lokale drugshondenteams gelijk aan die van de federale drugshondenteams?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken.