Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5100

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 1 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 5 november 2009 - Aantal deelnemers - Kostprijs

ambtenarenvakbond
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
staking
vervoerspersoneel

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5100 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 5 november 2009 werd er gestaakt bij het spoor. De actie was in die zin een succes dat er nagenoeg geen enkele trein reed.

1.Hoeveel personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zijn aangesloten bij een vakbond?

2.Hoeveel personeelsleden van de NMBS (Holding, NMBS en Infrabel) hebben effectief deelgenomen aan de staking?

3.Hoeveel van de deelnemende personeelsleden waren aangesloten bij een vakbond?

4.Hoeveel personeelsleden hebben die dag gewerkt?

5.Hoeveel personeelsleden hadden die dag vakantie genomen of moesten niet werken wegens een deeltijds uurrooster, tijdskrediet of themaverloven?

6.Hoeveel personeelsleden waren arbeidsbereid maar kregen niet de kans om aan het werk te gaan?

7.Wat gebeurt er met personeelsleden die arbeidsbereid waren, maar gedwongen werden tot inactiviteit: worden zij vergoed, spelen zij een dag vakantie kwijt of wordt een andere regeling voorzien?

8.Zullen de gedupeerde reizigers een Sorry-pas krijgen?

9.Hoeveel zal de staking aan de NMBS-Groep kosten?